Przekonaj się, za co odpowiedzialny jest mechanik w trakcie naprawy Twojego auta!

Ocena: 0.00/0

Jeśli zostawiasz swój samochód w warsztacie samochodowym, to narażasz się na pewne ryzyko, w szczególności, gdy nie znasz osoby, której przekazujesz pojazd. Często się zdarza, że samochody są warte setki tysięcy lub nawet miliony złotych, dlatego dobrze jest wiedzieć, za co odpowiedzialny właściciel warsztatu samochodowego, do którego zdecydowałeś się oddać swój samochód! Zapraszamy serdecznie do artykułu.

Obowiązek warsztatu naprawy samochodu w umówionym terminie!

Kłopoty zakładu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w umówionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za samochód w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że strata lub uszkodzenie nastąpiłoby także, gdyby świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za powierzony mu samochód w sytuacji opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu wykonania usługi warsztat ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej. Nawet losowe uszkodzenie pojazdu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Usługa wykonana przez mechanika jest nieprawidłowa!

Często występującym przypadkiem jest wadliwe przeprowadzenie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy oznacza, że za naprawienie szkody w wyniku nienależytego wykonania albo niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy straty wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony pojazd na podstawie przepisów rękojmi w przypadku wykonania naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w okresie do 2 lat od naprawy zaobserwowane zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się wówczas, że wada była już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wtedy domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Właściciel warsztatu samochodowego jest odpowiedzialny, gdy zniknie samochód!

Umowa związana z naprawą pojazdu jest automatycznie umową o dzieło oraz umową o przechowanie. Co to oznacza dla nas? Że jeśli samochód w trakcie naprawy ulegnie pogorszeniu lub zostanie skradziony, to właściciel warsztatu samochodowego jest za to odpowiedzialny. Nie mniej może on udowodnić swoją niewinność poprzez pokazanie, że samochód został zamknięty i odpowiednio zabezpieczony, a klucze i dokumenty schowane przed innymi osobami!

Informacje:
Oceń Artykuł:

0Komentarze

Brak komentarzy